Liikennepäästöt aiheuttavat monenlaista haittaa terveydelle

 

Liikenteestä koituu saastetta, jota kutsutaan liikennepäästöiksi. Sillä viitataan erityisesti ajoneuvojen käytöstä syntyvään ilmansaasteeseen. Vaikka viime vuosina ollaankin puhuttu paljon ympäristöystävällisyydestä ja markkinoille on pyritty tuomaan ympäristöystävällisempiä, puhtaampia ajoneuvoja, on liikennepäästöjen määrä silti jatkuvassa kasvussa. Ihmisiä on maailmassa yhä enemmän, jonka myötä myös liikenteessä olevien autojen ja muiden ajoneuvojen määrä on jatkuvasti kasvussa. Monessa kehittyneessä teollisuusmaassa asiaan ollaan jo herätty ja sen suhteen ollaan pyritty tekemään järkevämpiä ratkaisuja, mutta kehitysmaat ovat aivan eri vaiheessa ja autoilu on siellä jatkuvasti lisääntymään päin. Markkinoille julkaistaan yhä edullisempia ajoneuvoja, jotta yhä useampi pääsisi osaksi yksityisautoilijoiden kasvavaa joukkoa.

Liikennepäästöjen kasvulla on selkeä yhteys erilaisiin terveysvaivoihin, joista kärsii yhä useampi. Yksi konkreettinen esimerkki tästä on ennenaikaisen syntymän yleistyminen alueilla, joissa esiintyy keskimääräistä enemmän liikenteestä johtuvaa ilman saastumista. Tämä on äärimmäisen valitettava ilmiö, sillä ennenaikaisesti syntyneiden vauvojen kuolleisuuden riski on korkeampi ja tämän lisäksi heille saattaa koitua saasteiden takia erilaisia sairauksia ja muita ongelmia, joista voi pahimmillaan joutua kärsimään läpi elämän. Raskaana olevia naisia suositellaan välttämään altistumista liikenteen saasteille, mutta se on helpommin sanottu kun tehty.

Liikennepäästöjen on todettu myös vaikuttavan muihin kuin raskaana oleviin. Yksi sen ikävimmistä vaikutuksista on sydänkohtausten riskin lisääminen ja ylipäätään sydänsairauksien puhkeamisen edistäminen. Sydänongelmien lisäksi liikenteestä koituvat päästöt saattavat aiheuttaa turvotusta aivoissa ja esimerkiksi erilaiset kognitiiviset testit ovat osoittaneet, että korkeilla saastealueilla elävät ihmiset suoriutuvat muita heikommin erilaisissa oppimista mittaavissa testeissä. Liikennepäästöt voivat myöskin lisätä astmaoireita. Tällä hetkellä monessa teollistuneessa maassa astma onkin kaikkein yleisimpiin kuuluva krooninen tauti, josta kärsivät aivan erityisesti lapset. Onkin arvioitu, että suuri osa nykyään todettavista astmoista onkin seurausta liiallisesta altistumisesta liikenteen aiheuttamalle ilman saastumiselle. Autojen ja muiden moottoriajoneuvojen päästämissä pakokaasuissa on monenlaista myrkkyä kuten hiilivetyä, häkää ja haitallisia hiukkasia, jotka vapautuvat ilmaan autoista suunnilleen sillä korkeudella, jossa ilmaa hengitämme. Juuri tämä tekee liikenteen aiheuttamista päästöistä aivan erityisen haitallisia meille ihmisille.

Erilaiset saasteiden aiheuttamat sairaudet ovat yhä yleisempiä ja se käy yhteiskunnalle lopulta todella kalliiksi. Yhä useampi joutuu sydän- tai hengitysoireiden vuoksi nauttimaan lääkitystä voidakseen elää normaalia elämää. Jo nyt nykyajan vanhukset kärsivät suuresti erilaisista lieveilmiöistä, joita saastuminen on tuonut tullessaan. Monet tutkijat tarkkailevatkin kauhistuneina tilannetta ja suuntaavat katseensa myös tulevaisuuteen. Mikäli liikennepäästöjä ei saada kuriin, kärsii siitä ympäristön ja eläinten lisäksi myös koko ihmiskunta. Kukaan ei tarkkaan tiedä, millaista elämä on tulevaisuudessa, mikäli liikenteen aiheuttama saastuminen jatkuu samanlaisena, mutta hyvältä se ei missään tapauksessa näytä.