Ympäristö kärsii liikenteen kasvusta

 

Me ihmiset olemme kaikista maapallolla elävistä olennoista kaikkein myrkyllisimpiä ympäristölle. Me ihmiset pyrimme tekemään elämästämme mahdollisuuden helppoa, mutta samalla tulemme muokanneeksi ympäristöämme peruuttamattomilla tavoilla. Monenlaiset ihmisen toimet esimerkiksi teollisuudessa ja liikenteessä aiheuttavat päästöjä, jotka vapautuvat ilmakehään, maahan ja veteen, saastuttaen ympäristön.

Maapallon tulevaisuus ei näytä kovinkaan valoisalta, mikäli asian hyväksi ei ryhdytä tekemään konkreettisia asioita yksilötasolla. Yhtä lailla myös eri maiden hallituksilla ja muilla päättävillä elimillä on vastuu taistella saastumisen syitä vastaan ja tehdä yhteistyötä, jotta tavoitteisiin päästäisiin mahdollisimman pian. Selkein ohjenuora on se, että mitä vähemmän polttoaineita maailmassa kulutetaan, sitä tehokkaammin ilmansaasteita ja ilmastonmuutosta pystytään ehkäisemään. Liikenteen suhteen kaikki voivat tehdä parempia valintoja. Valitse käveleminen tai pyöräily aina kun se on mahdollista ja suosi julkisia liikennevälineitä.

Ilmansaasteiden osalta suurin syypää tilanteen nopeaan huononemiseen on liikenteen ja autoilun lisääntyminen. Autojen moottoreista sekä bensiinin kulutuksesta ja valmistamisesta koituu valtavasti myrkkykaasuja, jotka leviävät ilmassa. Jotkut näistä saasteista tuhoavat otsonikerrosta, toiset edesauttavat ilmastonlämpenemistä ja jotkut saavat aikaan happosateita, jotka tuhoavat metsä- ja järvialueita. Me ihmiset kärsimme saasteista, jotka ärsyttävät silmiä ja hengitysteitä ja aivan erityisesti erilaisista allergioista ja astmasta kärsiviä ihmisiä sekä lapsia ja ikäihmisiä, mutta yhtä lailla kärsii ympäristö, jossa elämme. Luonto kaikkine kasveineen sekä eläimineen tuntevat saastumisen yhtä lailla nahoissaan.